Czasopismo QUALITY IN SPORT

Zapraszamy serdecznie do przesyłania autorskich artykułów do Quality in Sport (numer e-ISSN 2450-3118). Czasopismo to, zostało stworzone na kanwie corocznej Konferencji Naukowej „Jakość w Sporcie”, organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdzie filarem każdego artykułu jest sport oraz sposoby osiągania w nim jakości. W związku z tym, że założycielami czasopisma jest środowisko naukowców reprezentujące nauki ekonomiczne, nurtem przewodnim artykułów jest zarządzanie i ekonomia. Wiedząc jednak, że osiąganie jakości w sporcie zależy także od badań w innych dziedzinach, Komitet Naukowy, zaprasza również do pisania w zakresie prawa, medycyny, jak również pedagogiki i psychologii.

Więcej informacji na stronie czasopisma: Czasopismo Quality in Sport

Z wyrazami szacunku,

Rada Naukowa Quality in Sport

Konferencja w Toruniu