Komitet

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Attlla Gilanyi (University of Debrecen, Hungary) 
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Frantisek Langer (Masaryk University, Czech Republic) 
 • prof. dr hab. Gabriel Łasińśki (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • prof. Miroslava Pridalova (Palacky University Olomouc, Czech Republic) 
 • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – przewodniczący
 • dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF – Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • dr hab. Walery Żukow, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Agnieszka Chwiałkowska (Richards College of Business, University of West Georgia)
 • dr Aneta Stosik – Prodziekan ds. nauczania Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • dr Anna Szumilewicz - Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 Komitet Organizacyjny:

 • dr Małgorzata Bogdan (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr Mirosława Cieślicka (Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Katarzyna Dmitruk (Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Piotr Głowicki (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr Rafał Gotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr Aleksandra Leśniewska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr Igor Perechuda (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr Tomasz Seweryniak (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • dr Błażej Stankiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr inż. Mateusz Tomanek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • mgr Barbara Dix (Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy)
 • mgr Bartosz Groffik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • mgr Patrycja Gulak-Lipka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • mgr Gabriel Pawlak (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
 • mgr Dagna Wleklińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Konferencja w Toruniu