O konferencji

Szanowni Państwo!

Dążenie ku jakości w sporcie przyświeca organizatorom konferencji od wielu lat. W tym czasie czy to na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki czy też w czasopiśmie Quality in Sport powstało kilka artykułów, raportów ukierunkowujących sport w stronę prawidłowego zarządzania (good governence in sport) jak choćby Kodeks Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych czy artykuł prof. Gabriela Łasińskiego Percepcja jakości w sporcie - przenikanie się aspektów ilościowych i jakościowych.

Mając tak zbudowaną bazę jakości w sporcie, organizatorzy VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" postanowili głębiej zajrzeć w sferę budowania jakości. W związku z tym, przewodnimi tematami konferencji zostały następujące zagadnienia:

  1. Kapitał ludzki w zarządzaniu w sporcie
  2. CSR w Sporcie
  3. Rynek Fitness - wyzwania dla przyszłości (Trener Personalny, Crossfit, Instruktorzy grupowych zajęć fitness, Instruktorzy fitness)
  4. Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie (SRKS)
  5. Dwutorowe kariery sportowców
  6. IT i kompetencje ICT w sporcie
  7. Zarządzanie i media w sporcie

Korzystając z bogatego doświadczenia Komitetu Naukowego Konferencji, oprócz organizacji samego wydarzenia, planowane jest w przeddzień konferencji przeprowadzenie warsztatów metodologicznych. 

Zapraszamy do śledzenia profilu facebook (facebook.com/QualityOfSport), na którym systematycznie są dodawane informacje o Konferencji, oraz kolejnych numerach czasopisma Quality in Sport.


Z wyrazami szacunku,
Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

 

Konferencja w Toruniu