Program

Program

W niniejszej zakładce będą przedstawione wszystkie zgłoszone wystąpienia oraz program konferencji, który ukaże się w lutym 2018 roku.

V edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie", składać się będzie z następujących modułów:

  • zarządzanie w sporcie,
  • komunikacja i media w sporcie,
  • dietetyka w sporcie,
  • produkty i widowiska sportowe,
  • nowoczesne technologie w sporcie i e-sport,
  • CSR w sporcie.

 

Archiwum

• Program IV Konferencji (akt. 18 IV 2017 r.)

• Program III Konferencji (akt. 21 I 2016 r.)

• Streszczenia III Konferencji (akt. 21 I 2016 r.)

Zgłoszone referaty III Konferencji (2016)

Program II Interdycyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (15-16 I 2015)

Program I Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (2013)

Konferencja w Toruniu