Program

Program V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (2018 IV 16)

Zbiór streszczeń V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (2018)

 

Archiwum

• Program IV Konferencji (akt. 18 IV 2017 r.)

• Program III Konferencji (akt. 21 I 2016 r.)

• Streszczenia III Konferencji (akt. 21 I 2016 r.)

Zgłoszone referaty III Konferencji (2016)

Program II Interdycyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (15-16 I 2015)

Program I Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie" (2013)

Konferencja w Toruniu